Η Φυσική στο Διαδίκτυο

Θέματα, Ασκήσεις, Πειράματα,… για το μάθημα της Φυσικής – του Παναγιώτη Παζούλη

Αδιαβατική μεταβολή (του Δ. Μάργαρη)

Συγγραφέας: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΖΟΥΛΗΣ στις 5 Δεκεμβρίου 2009

Ορισμένη ποσότητα μονοατομικού ιδανικού αερίου Χ με γ=5/3 εκτονώνεται αδιαβατικά από την αρχική κατάσταση Α όγκου V1 στην κατάσταση Β, με όγκο V2, όπως στο διάγραμμα. Αν το παραπάνω αέριο αντικατασταθεί από ισομοριακή ποσότητα διατομικού αερίου Υ με γ= 7/5 το οποίο από την ίδια αρχική κατάσταση Α εκτονώνεται αδιαβατικά σε όγκο V2, να χαράξετε στους […]

Κατηγορία Φυσική Β΄Λυκείου | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αδιαβατική μεταβολή (του Δ. Μάργαρη)

Αδιαβατική και ισόθερμη εκτόνωση (του Δ. Μάργαρη)

Συγγραφέας: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΖΟΥΛΗΣ στις 5 Δεκεμβρίου 2009

Μια ποσότητα ενός μονοατομικού αερίου εκτονώνεται από μια αρχική κατάσταση Α σε όγκο V1 σε όγκο V2:α) ισόθερμα και β) αδιαβατικά,όπως στο διάγραμμα.Συνέχεια

Κατηγορία Φυσική Β΄Λυκείου | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αδιαβατική και ισόθερμη εκτόνωση (του Δ. Μάργαρη)