Η Φυσική στο Διαδίκτυο

Θέματα, Ασκήσεις, Πειράματα,… για το μάθημα της Φυσικής – του Παναγιώτη Παζούλη

Ακούστε διακροτήματα

Συγγραφέας: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΖΟΥΛΗΣ στις Δεκέμβριος 23, 2009

Διακροτήματα με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

 

Θεωρία

Όταν ένα σώμα εκτελεί δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις ίδιας διεύθυνσης, ίδιου πλάτους, γύρω από το ίδιο σημείο ισορροπίας με συχνότητες που να διαφέρουν λίγο, τότε η τελική κίνηση του σώματος είναι μια ιδιόμορφη ταλάντωση, που ονομάζεται διακρότημα, με συχνότητα ίση με τον μέσο όρο των δύο αρχικών συχνοτήτων και μεταβαλλόμενο πλάτος.

Εξίσωση 1ης Ταλάντωσης: x1=Αημω1t

Εξίσωση 2ης Ταλάντωσης: x2=Αημω2t

 

Αρχή της Επαλληλίας

x=x1+x2 = Αημω1t + Αημω2t= …… με λίγες πράξεις παίρνουμε τελικά την εξίσωση του διακροτήματος..

 

Η παραπάνω εξίσωση περιγράφει ένα διακρότημα του οποίου το πλάτος αυξομειώνεται με περίοδο: Τδ=1/f1f2

 

Δείτε επίσης το εικονικό εργαστήριο «Σύνθεση Ταλαντώσεων»

 

Συνέχεια