Η Φυσική στο Διαδίκτυο

Θέματα, Ασκήσεις, Πειράματα,… για το μάθημα της Φυσικής – του Παναγιώτη Παζούλη

Δύο ασκήσεις για τους μαθητές της Α’ Λυκείου

Συγγραφέας: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΖΟΥΛΗΣ στις Νοέμβριος 25, 2009

1. Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου που κινείται με ταχύτητα υο=10 m/s φρενάρει ξαφνικά (τη χρονική στιγμή t=0) και το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή επιτάχυνση α=-2m/s2 μέχρι να σταματήσει…..

Συνέχεια σε μορφή pdf