Η Φυσική στο Διαδίκτυο

Θέματα, Ασκήσεις, Πειράματα,… για το μάθημα της Φυσικής – του Παναγιώτη Παζούλη

CERN, O LHC επαναλειτουργεί

Συγγραφέας: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΖΟΥΛΗΣ στις Νοέμβριος 22, 2009

The LHC is back

View of the CERN Control Centre

Happy scenes in the CERN Control Centre. More photos »

 Γενεύη 20 Νοεμβρίου 2009

Δέσμες σωματιδίων κυκλοφορούν ξανά στον ισχυρότερο επιταχυντή του κόσμου στον LHC.

Geneva, 20 November 2009. Particle beams are once again circulating in the world’s most powerful particle accelerator, CERN’s Large Hadron Collider (LHC). This news comes after the machine was handed over for operation on Wednesday morning. A clockwise circulating beam was established at ten o’clock this evening.