Εκπαίδευση στην ενσωμάτωση πολυμέσων

 

 

6.8.1 Εισαγωγή εικόνας/αρχείου από τον υπολογιστή σας

Για την εισαγωγή εικόνας σε άρθρο/σελίδα, κατά την συγγραφή του άρθρου/σελίδας πατήστε το κουμπί Προσθήκη πολυμέσων.
Για ανέβασμα από τον υπολογιστή στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε «Μεταφόρτωση αρχείων». Στην συνέχεια πατήστε το κουμπί «Επιλογή Αρχείων» και επιλέξτε το αρχείο που θέλετε.

 

6.12 Ενσωμάτωση video κ.α. από άλλους δικτυακούς τόπους

Μπορείτε να προβάλλετε video ή παρουσιάσεις μέσα σε ένα άρθρο/σελίδα.
Για video από δημοφιλείς τόπους π.χ. του YouTube αρκεί να αντιγράψετε το URLτης σελίδας του video και να το επικολλήσετε στο κείμενο του άρθρου/σελίδας. Μετά την δημοσίευση του άρθρου/σελίδας το video αυτόματα θα εμφανίζεται ενσωματωμένο.

Διαβάσετε στις επόμενες παραγράφουνς για την διαδικασία ενσωμάτωσης ανάλογα με την προέλευση του video.

 

6.12.1 Ενσωμάτωση Video

Αφού συνδεθείτε στη διαχείριση του ιστολογίου σας και στην σελίδα συγγραφής/επεξεργασίας του άρθρου ή σελίδας χρησιμοποιήστε το κουμπί (τελευταίο στην γραμμή εργαλείων της επεξεργασίας άρθρου).

 

Αφήστε μια απάντηση