ΠΑΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Μαθηματικά

Αρχεία για ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΑ

Ευκλείδεια Γεωμετρία του Ι.Πλατή

M207

Εισαγωγή στη Γεωμετρία του Πάμφιλου Πάρη

Πάμφιλος Παρις – Εισαγωγή στην Γεωμετρία (2000)

Γεωμετρία και Διδακτική του Ευσταθίου Βασιλείου

E.Vassiliou – Geometry for Didactics