Βουλευτικές εκλογές

Για τη σημερινή μέρα που τυγχάνει να είναι και η παγκόσμια ημέρα των ζώων.Πάντως εγώ ψήφισα..