Άφωνη……..

Πρώτα να γελάσω και μετά να κλάψω ή τούμπαλιν;