Νέες τεχνολογίες: πώς;

Οι τρεις φάσεις ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη. 1η φάση: Αντικαθιστούμε τον παραδοσιακό πίνακα με το διαδραστικό και συνεχίζουμε το μάθημα όπως και παλιά. 2η φάση: Χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή για αναζήτηση πληροφοριών στον παγκόσμιο ιστό. (μέχρι εκεί) 3η φάση: Οι μαθητές δημιουργούν, εκδίδουν, κρίνουν το έργο τους. Όλες οι φάσεις μπορούν να είναι […]