Διαδικτυωμένος/η μαθητής/τρια.

Ο/Η μαθητής/τρια του 21ου αιώνα. Δεν έχει βιβλίο, ψάχνει και ανακαλύπτει τη γνώση όντας διαδικτυωμένος/η. Βρίσκει, ελέγχει, συμμετέχει, εκφράζει τις απόψεις του/της. Όλα αυτά με τη βοήθεια του web2.0. Ο ρόλος του/της δασκάλου/ας : του/της μαθαίνει πώς να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, πώς να ελέγχει, να διασταυρώνει, να ανακαλύπτει, πώς να χαίρεται το παιχνίδι της μάθησης. […]