«Ένας ευήθης μαλώνει τα δέντρα»

Ένας ευήθης μαλώνει τα δέντρα. «Δε λέω, έχετε δίκιο. Όμως κι εσείς τι κάνατε ως τώρα για ν΄αποτρέψετε τις πυρκαγιές; Μήπως κινητοποιηθήκατε καθόλου; Μήπως δημιουργήσατε ομάδες πυρασφάλειας; Μήπως ελέγχετε τους υπόπτους που σας πλησιάζουν; Δεν καταλάβατε λοιπόν πως δε μπορείτε να αφήνεστε παθητικά στον οποιονδήποτε τυχόντα; Και πώς καταλογίζετε σε μας αδιαφορία, όταν εσείς όχι […]