Ερημιά

Την πορτούλα κισσός είχει κλείσει μήπως ξένος κανείς τη διαβεί…..