Η διεύλευση της Αφροδίτης από τον Ήλιο

Η Αφροδίτη θα περάσει μπροστά από το δίσκο του Ήλιου. Η επόμενη διεύλευση θα γίνει σε 105 χρόνια, οπότε καταλαβαίνετε… Please install latest Flash Player to run SunAeon Venus Transit 2012