ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
31 Ιούλ 2018

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ( ΑΔΥΜ )

Συντάκτης: ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κάτω από: Χωρίς κατηγορία

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής αποτελεί η συμπλήρωση για τον  κάθε μαθητή του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή/-τριας (Α.Δ.Υ.Μ.) Το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται το αργότερο έως το τέλος Σεπτεμβρίου στις εκάστοτε Σχολικές Μονάδες, και επιπλέον  χρησιμοποιείται:

α) ως δικαιολογητικό εγγραφής του μαθητή/-τριας στο Νηπιαγωγείο

β) ως δικαιολογητικό εγγραφής του μαθητή/-τριας στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου

γ) στην έναρξη φοίτησης στην Δ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου

δ) στην  έναρξη φοίτησης στην Α’ τάξη του Γυμνασίου.

Την ευθύνη συμπλήρωσής του φέρουν παιδίατροι ή γενικοί ιατροί  ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι ανεξαρτήτως μονάδας ή φορέα που υπηρετούν ή συνεργάζονται, καθώς και ανεξάρτητοι ιδιώτες ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για λόγους προσβασιμότητας είναι δυνατή η συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου και από άλλους ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.

Για να δείτε και να εκτυπώσετε το ΑΔΥΜ επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/adym.pdf

 

Αφήστε μια απάντηση