π. Σχολικός Σύμβουλος 3ης Εκπαιδευτικής Περιφερείας Καστοριάς


         Χρήστος Παστελάς

17 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ δημιουργίας βίντεο με θέμα: «Βλέπω τον κόσμο μέσα από τα δικά μου μάτια»

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 3ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ο Σχολικός Σύμβουλος της 3ης Εκπαιδευτικής Περιφερείας Καστοριάς προκηρύσσει ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ δημιουργίας βίντεο με θέμα:
«Βλέπω τον κόσμο μέσα από τα δικά μου μάτια»
Η Δραστηριότητα απευθύνεται σε όλους τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της περιοχής ευθύνης του Σχολικού Συμβούλου της 3ης Εκπαιδευτικής Περιφερείας Καστοριάς. Εντούτοις δε θα αποκλειστούν συμμετοχές προερχόμενες από άλλα σχολεία του νομού Καστοριάς εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.
Στόχος της Δραστηριότητας είναι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών σε τομείς πέρα από αυτούς που ασχολείται η τυπική σχολική εκπαίδευση, η εξοικείωση με το βίντεο σαν μορφή επικοινωνίας σκέψεων και ιδεών, η ανάπτυξη της ικανότητας παρουσίασης τους σε περιορισμένο χρονικό διάστημα και, τέλος, η καλύτερη γνωριμία τους με τεχνικές δημιουργίας βίντεο. Και όλα τα παραπάνω χωρίς να ενθαρρύνεται ο ανταγωνισμός, αλλά η καλλιέργεια της δημιουργικότητας ως μέσου επίτευξης προσωπικών στόχων.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Στη Δραστηριότητα μπορούν να συμμετέχουν μαθητές της Δ, Ε ή ΣΤ τάξης.
2. Η συμμετοχή στη Δραστηριότητα μπορεί να είναι ΑΤΟΜΙΚΗ ή ΟΜΑΔΙΚΗ (σε ομάδες μέχρι 3 μαθητές).
3. Κάθε μαθητής ή ομάδα μπορεί να υποβάλει μόνο ΜΙΑ συμμετοχή. Δεν μπορεί το ίδιο άτομο να συμμετέχει ταυτόχρονα και με Ατομικό και με Ομαδικό έργο.
4. Η συμμετοχή στη Δραστηριότητα δεν είναι συμμετοχή σχολείου αλλά ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ). Το σχολείο φοίτησης δεν είναι προϋπόθεση συμμετοχής, αρκεί μόνο να ανήκει στο νομό Καστοριάς.
5. Τα έργα που θα υποβληθούν δε θα πρέπει να έχουν προβληθεί δημόσια στο παρελθόν, ούτε θα πρέπει να έχουν αναρτηθεί σε διαδικτυακές υπηρεσίες κάθε είδους. Πρέπει να είναι πρωτότυπα και να δημιουργηθούν στα πλαίσια αυτής της Δραστηριότητας.
6. Οι μαθητές μπορούν να ζητήσουν βοήθεια από εκπαιδευτικούς, γονείς ή άλλα άτομα στους εξής τομείς και μόνο: α. Προμήθεια, χορήγηση εξοπλισμού β. Θέματα τεχνικής φύσης γ. Ηλεκτρονική επεξεργασία σε Η/Υ
7. Κάθε βίντεο μπορεί να έχει διάρκεια μέχρι 5’ (πέντε) λεπτά της ώρας. Βίντεο με μεγαλύτερη διάρκεια δε θα κρίνονται.
8. Το βίντεο θα πρέπει να πληρεί οπωσδήποτε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: α. Λόγος πλευρών 16:9 β. Ανάλυση 1920x1080p ή 1280x720p β. Κωδικοποίηση με συμπίεση H.264 σε μορφή .MP4 (όχι .MOV) γ. Ήχος stereo 16bit , 128 ή 192kbps σε μορφή .MP3 Έργα που δεν πληρούν τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές δε θα κρίνονται.
9. Κάθε έργο θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από μια περιληπτική περιγραφή του βίντεο στην οποία να αναγράφονται επίσης οι λόγοι που ο συμμετέχων εμπνεύστηκε το περιεχόμενό του και οι τρόποι που το ολοκλήρωσε. Επίσης, ποια βοήθεια δέχτηκε, από ποιους και σε ποιους τομείς. Η περιγραφή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 150 λέξεις. Η μορφή του πρέπει να είναι είτε .DOC ή .DOCX σε έκδοση από το 2003 και μετά, είτε .PDF. Απουσία του παραπάνω συνοδευτικού κειμένου ακυρώνει τη συμμετοχή και το έργο δεν κρίνεται.
10. Κάθε βίντεο στα αρχικά καρέ πρέπει να αναφέρει το όνομα (ή ονόματα) του δημιουργού, την τάξη (όχι τμήμα) που φοιτά, την ημερομηνία ολοκλήρωσης του βίντεο και το σχολείο στο οποίο φοιτά. Επιπλέον πληροφορίες είναι δεκτές, αλλά όχι υποχρεωτικές.
11. Ο τρόπος υποβολής των έργων είναι ο εξής: α. Τοποθέτηση του αρχείου βίντεο (.mp4) και του συνοδευτικού κειμένου (.doc ή .pdf) σε συμπιεσμένο αρχείο .zip. Το συμπιεσμένο αρχείο θα πρέπει να τιτλοφορείται με το ονοματεπώνυμο του μαθητή, την τάξη, το σχολείο φοίτησης και την ημερομηνία υποβολής χωρίς ενδιάμεσα κενά. (πχ. ΕπώνυμοΌνομα-ΣΤ-5οΔΣΑΡΓΟΥΣΟΡΕΣΤΙΚΟΥ-31122016.zip) β. Ανάρτηση του αρχείου σε κάποια υπηρεσία διαδικτυακής αποθήκευσης (πχ. Google Drive, One Drive, Dropbox κτλ.) γ. Αποστολή του υπερσυνδέσμου (όχι του ίδιου του αρχείου) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση daskalo1@otenet.gr . Απαραίτητο να υπάρχουν στο κυρίως σώμα του ηλεκτρονικού μηνύματος στοιχεία επικοινωνίας (τηλ. σταθερό ή κινητό ΚΑΙ e-mail). Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση μπορούν να απευθύνονται όσοι επιθυμούν επιπλέον διευκρινήσεις.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων ορίζεται η Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 23.59, με δυνατότητα παράτασης μέχρι και Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017, εφόσον απαιτηθεί. Έργα που θα υποβληθούν μετά την λήξη της προθεσμίας δε θα ληφθούν υπόψη.
Η κρίση θα γίνει από ομάδα εκπαιδευτικών δημοτικών σχολείων του νομού Καστοριάς με επικεφαλής το Σχολικό Σύμβουλο, τα μέλη της οποίας θα γνωστοποιηθούν αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των έργων. Όλα τα έργα που θα υποβληθούν θα κριθούν ως προς τα εξής στοιχεία: α. Προσέγγιση του θέματος και σχετικότητα με αυτό β. Πρωτοτυπία γ. Τεχνική αρτιότητα
Όλα τα έργα που θα γίνουν δεκτά θα παρουσιαστούν (εφόσον υπάρχει η συγκατάθεση του δημιουργού) σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί εντός του Μαρτίου 2017 και ημέρα Σάββατο απόγευμα ή Κυριακή πρωί σε χώρο που θα καθοριστεί. Τα έργα τους θα τα παρουσιάσουν οι ίδιοι οι μαθητές-δημιουργοί με όποιο τρόπο επιθυμούν. Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή στο κοινό και θα μπορούν να την παρακολουθήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Τα έργα ΔΕΝ θα αναρτηθούν σε κανένα διαδικτυακό ή άλλο χώρο, εκτός και μόνο εάν υπάρξει επιθυμία των δημιουργών για κάτι τέτοιο. Η προστασία των έργων των δημιουργών είναι εγγυημένη και εξασφαλισμένη.
Τα έργα θα παρουσιαστούν σε τυχαία σειρά. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν Αναμνηστικές Βεβαιώσεις Συμμετοχής. ΔΕΝ θα δοθούν βραβεία σε κανέναν από τους συμμετέχοντες, ούτε θα υπάρξει αξιολογική κατάταξη των έργων. Θα υπάρξουν όμως παρατηρήσεις για κάθε έργο από τα μέλη της επιτροπής κρίσης με βάση τα κριτήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Καλή συμμετοχή!

Κατεβάστε την προκήρυξη σε αρχείο .PDF εδώ Προκήρυξη Βιντεο 2016-17

RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου. παράθεση URI

Αφήστε μια απάντηση

© 2021 π. Σχολικός Σύμβουλος 3ης Εκπαιδευτικής Περιφερείας Καστοριάς   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων