ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Oνοματεπώνυμο:                                          Παπανικολάου Μαριγώ

Ημερομηνία και τόπος γέννησης:              30-11-1965, Κομοτηνή

Οικογενειακή κατάσταση:                           Έγγαμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

E-mail:                                                              papmary@sch.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας:                             25310-21662, 6937357638

Διεύθυνση Κατοικίας:                                   Κοσμίου 21 , 69100  Κομοτηνή

Τόπος Εργασίας:                                            5ο  Δημ Σχ. Κομοτηνής

 

 

 

1.ΣΠΟΥΔΕΣ

 

1984-1986:  Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία

 

2002-2005: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  (εξομοίωση). Βαθμός Πτυχίου: Άριστα (8,550).

 

2009-2011: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο  Θράκης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Διδασκαλείο  «Θεόδωρος  Κάστανος». Βαθμός  Πτυχίου: Άριστα (9,27).

 

2013-2015: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Σπουδές στον Παρευξείνιο Χώρο». Βαθμός: Άριστα (9,33).

 

2017-      : Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής», σε εξέλιξη

  1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
  2. A. Συγγραφή Βιβλίου με τίτλο «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΟ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ», Εκδόσεις Σπανίδη, Κομοτηνή 2015 ISBN: 978-618-5206-03-1

Β. Συγγραφή Βιβλίου με τίτλο «Ο κριτικός γραμματισμός στα σχολικά εγχειρίδια της γλώσσας για την Ε’ Δημοτικού»  (ομαδική συγγραφή), ISBN: 978-960-93-5022-8

Γ. Εκπόνηση επιστημονικού άρθρου-διδακτικής πρότασης με θέμα «Η αξιοποίηση του παραδοσιακού παιχνιδιού στη διδακτική πράξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης»,  7ο τεύχος του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Επιστημονικού Περιοδικού του Δ.Π.Θ. (Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών),  Mare Ponticum  ISSN: 2241-9292

 

Δ. Εκπόνηση επιστημονικού άρθρου-έρευνα με θέμα «Οι αξίες στο σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας για την Δ’ Δημοτικού», 6ο τεύχος του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Επιστημονικού Περιοδικού του Δ.Π.Θ. (Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών), Mare Ponticum, ISSN: 2241-9292

Ε. Εκπόνηση επιστημονικού άρθρου με θέμα «Πολιτικές διαστάσεις του ενεργειακού ζητήματος στον Παρευξείνιο χώρο: Ρωσική ενεργειακή πολιτική, θέματα ενεργειακής ασφάλειας», 5ο τεύχος του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Επιστημονικού Περιοδικού του Δ.Π.Θ. (Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών), Mare Ponticum, ISSN: 2241-9292

ΣΤ. Εισήγηση και δημοσίευση στα πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) με θέμα «Η διδασκαλία της Γεωγραφίας μέσα από το e Twinning», (Λάρισα 13,14 και 15 Οκτωβρίου 2017), σελ. 906, Α’ Τόμος, ISBN: 978-61882197-6-2

Ζ. Εισήγηση και δημοσίευση στα πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου Θεολόγων, του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ., στις 20-21 Μαΐου 2017, με θέμα «Η αποδοχή του Άλλου», (Θεσσαλονίκη, 20-21 Μαΐου 2017), σελ. 189

Η.  Παρουσίαση αναρτημένης ανακοίνωσης  εργασίας   «Ο κριτικός  γραμματισμός  στα σχολικά εγχειρίδια της γλώσσας για την Ε’ Δημοτικού»  στη Διημερίδα  με θέμα «Το  Διδασκαλείο : Παρουσιάζει, Δημιουργεί», Αλεξανδρούπολη 30 και 31 Μαΐου 2011.

  1. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Α.  Αγγλικά:  Καλή  γνώση Β2 , City & Guilds 2013.

  1. Γαλλικά: Μεσαίο επίπεδο, Certificat  L’Universite’ de Mons Hainaut, Belgique 2006.
  2. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Α.  E.C.D.L. Progress Certificate, 2011.

  1. O.E.ΠΕΚ. Επιμόρφωση Α’ επιπέδου, Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Πιστοποίηση Δεξιοτήτων και Γνώσεων στις Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, 2011.

Γ. Επιμόρφωση 120 ωρών, από απόσταση, κατά το διάστημα 30/10/2017-06/05/2018, μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης  http:// seminars.etwinning.gr,  με θέμα «Εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων – Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού»

Δ. Επιμόρφωση Β1’ επιπέδου, στο πλαίσιο της πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση  και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 2018

  1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Α. 1990 – 2018: Εργασία σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδας, της Κύπρου και του Βελγίου.

 

Β. 2005 – 2006: Διδακτική και διοικητική εμπειρία ως Διευθύντρια (Principal) του Ελληνικού Τμήματος στο Διεθνές Σχολείο (International School) στην έδρα του Ανώτατου Στρατηγείο Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE) του NATO στο Βέλγιο.

  1. 6. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)

Α.  Δια βίου Εκπαίδευση ΠΕΓΑ-Νέες Τεχνολογίες και πρόσβαση στον πολιτισμό και την τοπική ιστορία για άτομα με αναπηρίες. Η περίπτωση των ατόμων με προβλήματα όρασης. Από 01/05/2015 μέχρι 31/10/2015 διάρκειας 100 ωρών, Δ.Π.Θ. & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΣΠΑ (2007-2013).

Β. «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης φαινομένων Σχολικής βίας και Εκφοβισμού», «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση» 50 ωρών ΕΣΠΑ (2007-2013).

Γ. Παρακολούθηση κύκλου σεμιναρίων (30 ωρών) με θέμα: «Ζητήματα διδακτικής της  Γλώσσας και της λογοτεχνίας», που πραγματοποιήθηκαν στην Κομοτηνή κατά την περίοδο από τις 18 Μαΐου 2016 έως 3 Απριλίου 2017 (Σχ. Σύμβουλος και Αν. Καθηγήτρια Δ.Π.Θ.κ. Μαρία Δημάση).

Δ. Παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού (ΥΠ.Ε.Π.Θ.- Ι.Π.Ο.Δ.Ε. και Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης), στο πλαίσιο του προγράμματος «Παιδεία Ομογενών». Αθήνα, 10 – 14 Ιουλίου 2006.

Ε. Παρακολούθηση σεμιναρίου Διαδραστικού Πίνακα διάρκειας 15 ωρών στο Διδασκαλείο «θεόδωρος Κάστανος»

ΣΤ. Παρακολούθηση του τριήμερου συνεδρίου «Η  διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης», Βρυξέλλες, 5-6-7 Οκτωβρίου 2007.

Ζ. Παρακολούθηση διαφόρων συνεδρίων σχετικών με την εκπαίδευση

  1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α. E Twinning: Taking a stand against bullying together (2015 – 2016)

E Twinning: Send a card (2016 – 2017)

E Twinning: Hello autumn (2017 – 2018)

Erasmus + : Συμμετοχή σε  πρόγραμμα με θέμα: «Παγκόσμια ημέρα σοκολάτας», (2017-2018)

Β. Ένταξη σε ομάδες εκπαιδευτικών από όλη την Ευρώπη μέσα από την πλατφόρμα του eTwinning, όπως η πρόσφατη ομάδα συμμετοχής inclusive Education

Γ. Παρακολούθηση σεμιναρίων μέσα από την πλατφόρμα του e Twinning, αλλά και δια ζώσης

  1. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ)

2005-2006: Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε τμήμα ενηλίκων στο Κέντρο Γλωσσών του Ανώτατου Αρχηγείου των Συμμαχικών Ευρωπαϊκών Δυνάμεων (Βέλγιο).

 


Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων