Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ Λυκείου – παράγωγοι

 1. Εισαγωγή παραγώγων (Παρατηρήσεις και ασκήσεις).
 2. Λύσεις στις ασκήσεις στην εισαγωγή παραγώγων.
 3. Κανόνες παραγώγισης (παρατηρήσεις και ασκήσεις).
 4. Λύσεις στις ασκήσεις – κανόνες παραγώγισης.
 5. Εξίσωση εφαπτομένης (ασκήσεις).
 6. Λύσεις εξίσωση εφαπτομάνης.
 7. Θεωρήματα Rolle και ΘΜΤ (Παρατηρήσεις και ασκήσεις).
 8. Λύσεις θεώρημα Rolle και ΘΜΤ.
 9. Συνέπειες ΘΜΤ (Παρατηρήσεις και ασκήσεις).
 10. Λύσεις στις συνέπειες ΘΜΤ.
 11. Μονοτονία-ακρότατα (Παρατηρήσεις και ασκήσεις).
 12. Λύσεις μονοτονία – ακρότατα.
 13. Κυρτότητα (Παρατηρήσεις και ασκήσεις).
 14. Λύσεις στις ασκήσεις στην κυρτότητα.
 15. Ασύμπτωτες (Παρατηρήσεις και ασκήσεις).
 16. Λύσεις στις ασύμπτωτες.
 17. Κανόνας De l’ Hospital (Παρατηρήσεις και ασκήσεις).
 18. Λύσεις κανόνας de l’ Hospital.
[forum:1270]
Κατηγορίες: 4) ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , . Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.