Τα μοτίβα στο νηπιαγωγείο

Μοτίβο (pattern) λέμε τον τρόπο που επαναλαμβάνεται ένα οπτικό χαρακτηριστικό ή ένα αριθμητικό φαινόμενο ή ένας μουσικός ρυθμός.

Τα μοτίβα αναδεικνύουν την έννοια της μαθηματικής συνάρτησης και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του μαθηματικού συλλογισμού των παιδιών και της αλγεβρικής σκέψης.

Το επίπεδο δυσκολίας του μοτίβου, ανεβαίνει ανάλογα με την ηλικία.

Μια εύκολη πρώτη προσέγγιση των μοτίβων είναι η απλή αντιγραφή ενός σχεδίου ως προς τη σειρά των χρωμάτων.

Ενδεικτικά προτείνω το παρακάτω φυλλάδιο από

synexizo-motiva-xromaton

Σε επόμενο στάδιο έρχονται τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα χρωμάτων:

Συνέχισε τα μοτίβα1

Εναλλακτικές ιδέες είτε για επαναλαμβανόμενα μοτίβα σχημάτων ή κάθετη συνέχιση χρωματικών μοτίβων με τουβλάκια θα βρείτε εδώ:

Μία άλλη τυπική άσκηση μοτίβων είναι θα δίνουμε την ακολουθία σχεδόν όλη και να ζητάμε μόνο το τελευταίο στοιχείο της ή να αφαιρούμε ένα στοιχείο από το μοτίβο και να ζητάμε να το συμπληρώσουν, όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω.

Ένα επόμενο στάδιο είναι τα επαναλαμβανόμενα αριθμητικά μοτίβα, όπου ζητείται από τα παιδιά να συμπληρώσουν τον αριθμό που λείπει από τη σειρά.

Παραδείγματα θα βρείτε εδώ:

Πολλά παιδιά στο νηπιαγωγείο μπορούν να αναπαράγουν πιο δύσκολα συνεχιζόμενα μοτίβα, αλλά και να κατανοήσουν απλά αναπτυσσόμενα οπτικά μοτίβα.

Τα sudoku είναι επίσης μια έξυπνη ιδέα ανάπτυξης της λογικο-μαθηματικής σκέψης.

Μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σας σε έναν πίνακα 4Χ4 τετράγωνο και να τα προσαρμόσετε στη θεματική ενότητα που επεξεργάζεστε την εκάστοτε περίοδο.

Το πρώτο μου sudoku

Ανοιξιάτικα sudoku

Καλή διασκέδαση!!

Αφήστε μια απάντηση