Αρχή

Σας καλωσορίζω στο χώρο και σας ευχαριστώ για την επίσκεψη.

Αυτή η σελίδα δημιουργήθηκε ως υποστηρικτικό υλικό για τους μαθητές, και θα εμπλουτίζεται συνεχώς. Επίσης εδώ θα αναρτώνται όλες οι δραστηριότητες που γίνονται στο μάθημα της Πληροφορικής.

Καλή Αρχή.