Επικοινωνία

Η επικοινωνία για τον άνθρωπο είναι ζωτικής σημασίας είναι το μέσο που χρησιμοποιήσε από τα παμπάλαια χρόνια για να αναπτύξει τον πολιτισμό που βιώνουμε σήμερα.   Τα  Τα  παλαιότερα χρόνια η επικοινωνία ήταν κυρίως λεκτική στις μέρες μας χρησιμοποιείτε και η μαζική επικοινωνία η οποία δεν είναι μορφή επικοινωνίας που δόθηκε από την φύση.Σ΄αυτήν συμπεριλαμβάνονται τηλεόραση, ραδιόφωνο,τηλέφωνο διαδίκτυο κ.α. Σε αυτά οδηγήθηκε ο άνθρωπος από την ανάγκη του για πιο γρήγορη κι εύκολη επικοινωνία.