ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ

 

 

 

 

2η  Εργασία: Μουσική Γ΄- Δ΄ Δημοτικού

«Ανακαλύπτοντας τον ρυθμό της μουσικής»

Δες την παρουσίαση του μαθήματος «ΕΔΩ» !