Επιμόρφωση Νεοδιόριστων-Αναπληρωτών

Οδηγίες διδασκαλίας-Γυμνάσιο

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2021_2022