«

»

Ιαν 06

Εντολές και Δομές αλγορίθμου

Εντολές και δομές αλγορίθμου

( σε pdf μορφή )

Ερωτήσεις

Συμπληρώστε τα κενά

 1. Οι αριθμητικοί τελεστές χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση ……………. πράξεων
 2. Οι σχεσιακοί τελεστές χρησιμοποιούνται για την σύγκριση ……… τιμών
 3. Η μορφή της εκχώρησης είναι της μορφής Μεταβλητή ……………
 4. Με την εντολή διάβασε μια μεταβλητή παίρνει κατά ……….. του αλγορίθμου
 5. Η δομή επιλογής μπορεί να τροποποιήσει την ……………………….. των εντολών ενός αλγορίθμου
 6. Η σειρά εκτέλεσης των πράξεων είναι
  α) Παρενθέσεις
  β)
  γ) Πολλαπλασιασμός /διαίρεση
  δ)
 7. Με την εντολή Όσο συνθήκη επανάλαβε μπορεί να εκτελούνται ένα σύνολο από εντολές ……. ..φορά
 8. Η χρήση της Για απόμέχρι προτιμάται όταν είναι …………………. που θα γίνει η επανάληψης
 9. Ο αλγόριθμος τελειώνει μετά από …………. ……… εκτέλεσης εντολών
 10. Ένας αλγόριθμος στοχεύει στην …………… ενός προβλήματος

 

Ασκήσεις 

 1. Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος:

Αλγόριθμος ΑΣΚΗΣΗ_1
Διάβασε α

Αν α< 4 τότε
α
α * 3

τέλος Αν

Εκτύπωσε α

Τέλος ΑΣΚΗΣΗ_1

α)ποίες είναι οι μεταβλητές του αλγόριθμου

β) ποίοι είναι οι λογικοί τελεστές
γ) ποια είναι η εντολή εκχώρησης
δ) αν διαβάσει την τιμή 7 τότε τι θα εκτυπωθεί

 

2) Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος:

Αλγόριθμος ΑΣΚΗΣΗ_2
Διάβασε α,β
ε
2 * α + β

Εκτύπωσε ε

Τέλος ΑΣΚΗΣΗ_2


α)ποίες είναι οι μεταβλητές του αλγόριθμου
β) ποια είναι η εντολή εκχώρησης
γ) αν διαβαστούν οι τιμές 3 και 5 τότε τι θα εκτυπωθεί

 

3) Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος:

Αλγόριθμος ΑΣΚΗΣΗ_ 3
Διάβασε α

ι 1

Όσο ι < α επανάλαβε
Εμφάνισε ι

Τέλος_επανάληψης

Τέλος ΑΣΚΗΣΗ_3

Αν  κατά την εκτέλεση δοθεί ο αριθμός 5 τι θα εμφανιστεί

Ποιες είναι οι μεταβλητές του αλγορίθμου

 

4)Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος

Αλγόριθμος ΑΣΚΗΣΗ_4

Διάβασε α,β

Αν α<β τοτε

c a+ b

αλλιώς

c a * b

τέλος Αν

Εκτύπωσε c

Τέλος ΑΣΚΗΣΗ_4

 

Αν κατά την εκτέλεση δοθεί ο αριθμός 3 για το a και το 4 για το b τι θα εμφανιστεί

Ποιες είναι οι μεταβλητές του αλγορίθμου

 

 1. Να συμπληρώστε τα κενά έτσι ώστε ο παρακάτω αλγόριθμος να εμφανίζει τους αριθμούς από το 1 μέχρι το 100

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ …. ΜΕΧΡΙ ΤΟ

ΕΜΦΑΝΙΣΕ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 

 1. Να μετατρέψετε σε εντολές εκχώρησης τις παρακάτω φράσεις

 

 • Το Μ αυξάνει κατά δυο μονάδες
 • Το Κ μειώνεται κατά Λ
 • Το Ε είναι το μισό του αθροίσματος των Α και Β
 • Το Α μειώνεται κατά δυο μονάδες
 • Το Α είναι το γινόμενο του Β επί Γ

7  Να γράψτε Σωστό/Λάθος στις παρακάτω προτάσεις

 

 • Ένας αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών
 • Οι ενέργειες που ορίζει ένας αλγόριθμος είναι αυστηρά καθορισμένες
 • Η έννοια του αλγορίθμου συνδέεται αποκλειστικά με την πληροφορική
 • Ένας αλγόριθμος στοχεύει στην επίλυση ενός προβλήματος
 • Ο αλγόριθμος στοχεύει στην επίλυση ενός προβλήματος

 

 

 

 

 

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων