Αρχική » Εκπαιδευτικές προτάσεις » Ιστορίες μεταναστών

Ιστορίες μεταναστών

Στην εφαρμογή Padlet, έχει δημιουργηθεί παρουσίαση με ιστορίες ατόμων που μετακινήθηκαν σε άλλες χώρες από την χώρα καταγωγής τους. Υπάρχουν ιστορίες παιδιών και ενηλίκων από τη Συρία, το Ιράκ, την Υεμένη, το Αφγανιστάν κ.λ.π.

Οι ιστορίες προέρχονται από επίσημες ιστοσελίδες όπως η UNICEF και ιστοσελίδες εφημερίδων. Υπάρχουν 21 ιστορίες, οι περισσότερες στα Ελληνικά, ενώ 5 είναι στα Αγγλικά.

Made with Padlet

Β. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

  • Ο /Η εκπαιδευτικός ζητάει από τις ομάδες των μαθητών να περιηγηθούν στις ιστορίες και να επιλέξουν μία από όλες. Η κάθε ομάδα μαθητών εξηγεί γιατί επέλεξε την συγκεκριμένη ιστορία. Ανάλογα με την ανθρωπογεωγραφία της τάξης, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να επεκταθεί στο τι συγκίνησε τα μέλη της κάθε ομάδας περισσότερο

  • Ο /Η εκπαιδευτικός ζητάει από τις ομάδες των μαθητών να επιλέξουν μία χώρα και να αναζητήσουν πληροφορίες γιατί οι κάτοικοί της αναγκάστηκαν να γίνουν πρόσφυγες και μετανάστες. Οι ομάδες παρουσιάζουν στην ολομέλεια τις δύσκολες συνθήκες που ανάγκασαν τους κατοίκους σε φυγή
  • Ο /Η εκπαιδευτικός ζητάει από τις ομάδες των μαθητών να δώσουν ένα αισιόδοξο τέλος σε κάποια από τις ιστορίες. Η ομάδα θα πρέπει να προτείνει πολιτικές και δράσεις για να είναι εφικτό το αισιόδοξο τέλος.
  • Ο /Η εκπαιδευτικός ζητάει από τις ομάδες των μαθητών να γράψουν μία επιστολή σε κάποιο από τα πρόσωπα των ιστοριών. Προτείνεται οι μαθητές /τριες να γράψουν την επιστολή ως μαθητές αλλά και ως δημόσια πρόσωπα ή κυβερνητικά στελέχη που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους μετανάστες.
  • Ο /Η εκπαιδευτικός αξιοποιεί την τεχνική του καταιγισμού ιδεών και ζητάει από τους μαθητές μία ή περισσότερες λέξεις σχετικά με την μετανάστευση. Οι λέξεις καταγράφονται σε ψηφιακή εφαρμογή (Mentimeter) και ακολουθεί συζήτηση.
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση