Ένα σχολείο για όλους

SEN2

Η προαγωγή και επίτευξη της «Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης» ιεραρχείται στις πρώτες θέσεις των πολιτικών της Ευρώπης, αποτελώντας προτεραιότητα τόσο της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” όσο και του πλαισίου δράσης “Εκπαίδευση 2030”.

Για την εφαρμογή μίας συμπεριληπτικής εκπαίδευσης απαιτείται ένα σύνολο αλλαγών που αφορούν στη νοοτροπία και στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων,

  • της σχολικής ηγεσίας,
  • των εκπαιδευτικών ειδικής & γενικής αγωγής,
  • των μαθητών,
  • της οικογένειας και
  • της τοπικής κοινωνίας,

καθώς και στην εφαρμογή τεχνικών διδασκαλίας και διδακτικών πρακτικών που εμπλέκουν και ενεργοποιούν το σύνολο των μαθητών, και προωθούν ένα κλίμα αποδοχής, συνεργασίας και υποστήριξης για όλους, με στόχο τη μείωση του μαθητικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης. Παιδαγωγική της Συμπερίληψης

Τα πλεονεκτήματα των συμπεριληπτικών σχολείων δεν περιορίζονται μόνο στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές, αλλά επικεντρώνονται στην εξάλειψη των διακρίσεων, στη δημιουργία φιλόξενων κοινοτήτων στη διαφορετικότητα, καθώς και στην ανάπτυξη μίας εν γένει συμπεριληπτικής κοινωνίας.

Ένα σχολείο για όλους, μία κοινωνία για όλους!

Δημοσιεύθηκε στην Συμπερίληψη και άλλα. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση