Εκπ/ση Ενηλίκων

 

 

1. Κουλαϊδής, Β., (επιμ.) (2007), Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής – Δημιουργικής Σκέψης, (Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση). Αθήνα,  Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.). Διαθέσιμο στο http://www.oepek.gr/download/Sygxrones_Didaktikes_A.pdf  (378 σελίδες, Αρχείο PDF 12,3 MB).

2. Κουλαϊδής, Β., (επιμ.) (2007), Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής – Δημιουργικής Σκέψης, (Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Αθήνα, Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.).
Διαθέσιμο στο
http://www.oepek.gr/download/Sygxrones_Didaktikes_B.pdf (400 σελίδες, Αρχείο PDF 13,3 MB).

 

3.   Υλικό επιμόρφωσης εκπ/κών Πληροφορικής για τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ. (104 σελίδες, αρχείο Pdf 1,57 MB. Διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΟΕΠΕΚ, στη διαδρομή http://www.oepek.gr/pdfs/tpe_eaep_800sch.pdf  . Τελευταία επίσκεψη 19-06-2011).

Αφήστε μια απάντηση