Ο πλανήτης σε τροχιά “εκτροχιασμού”. Ας αναλάβουμε ευθύνη, ατομικά και συλλογικά, όσο ακόμη υπάρχει περιθώριο. Άραγε πόσος χρόνος μας απομένει;

Αυτή η εργασία έχει άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά δημιουργού4.0.