Καλή σχολική χρονιά σε όλους από το Γυμνάσιο Γενισέας.