Φυσική Αγωγή και storytelling

Book titled 'ERASMUS+'

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος ΕRASMUS KA229 “ΑRT CREATIVITY CODING. FULL STEAM AHEAD”. Το παρόν μπορεί να αξιοποιηθεί και στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας (CLIL).