Το σχολείο μας συμμετέχει μέσα από δραστηριότητες για τον “Πολίτη του Κόσμου”, μίας ερευνητικής εργασίας που αποσκοπεί να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες  και αρετές και να δημιουργήσει πολίτες με ανοιχτό μυαλό, με αυτοσεβασμό, σεβασμό στο συνάνθρωπο και στη φύση.

Δείτε το στο slideshare.net

Αυτή η εργασία έχει άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά δημιουργού4.0.