Ένας από τους πολλούς τρόπους παρουσίασης εργασιών ή συνόλου τρέχοντος προγράμματος στη σχολική τάξη είναι το edu-glogster. Παρέχει δυνατότητες ενσωμάτωσης όλων των πολυμεσικών εφαρμογών σε μία ή περισσότερες σελίδες. Χρησιμοποιείται και για την κατασκευή αφίσας-πόστερ. Ενδείκνυται ασφαλώς και για την καθημερινή διδακτική πρακτική, καθώς παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας εικονικής τάξης με όλο το μαθητικό δυναμικό. Ενδεικτικά δείτε πατήστε εδώ για να δείτε