Μέσα στους σκοπούς τους μαθήματος της ΦΑ είναι η ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών, παράλληλα ή σε ξεχωριστές διδακτικές ενότητες με τα κατεξοχήν κινητικά αντικείμενα. Το μάθημά μας προσφέρεται ιδιαίτερα για την ανάπτυξη της συνεργασίας και της ομαδικότητας στη σημερινή εποχή που η σύνθεση της κοινωνίας έχει αλλάξει και χαρακτηρίζεται από έντονη πολυπολιτισμικότητα. Το σχολείο μας συμμετείχε στην εβδομάδα της «Εκπαίδευσης για τον κόσμο» με δύο δραστηριότητες. Ενδεικτικά σας παραθέτουμε τη μία…  global education&PE… και την άλλη ge_pe_ground

Αυτή η εργασία έχει άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά δημιουργού4.0.