Πολύ εύκολα και γρήγορα για την ανάρτηση των μαθημάτων, ανακοινώσεων του σχολείου, για τη δημιουργία εφημερίδας,
για επικοινωνία με τους μαθητές, για την προώθηση συλλογικών έργων και της συνεργατικής- δημιουργικής δουλειάς, στο https://jux.com

Αυτή η εργασία έχει άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά δημιουργού4.0.