Στο ηλεκτρονικό βιβλίο Φυσικής Αγωγής Γυμνασίου (γ τάξης) του Ψηφιακού Σχολείου παρουσιάζονται οι σπουδαιότερες κινητικές δεξιότητες των αθλημάτων που διδάσκονται, η ιστορική εξέλιξη και η σημασία των παραδοσιακών χορών, και οι βασικοί κανονισμοί του κάθε αθλήματος.