Τα νέα προγράμματα στοχεύουν στη δημιουργία δραστήριων και δημιουργικών μαθητών/τριών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν ψυχοσωματικά στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, να ενταχθούν ομαλά στο σύνολο και να αναπτύξουν ολοκληρωμένη προσωπικότητα ως ενήλικες.