Σήμερα Παρασκευή 30-03-2012 ολοκληρώθηκε ο κύκλος για την ψυχική υγεία στα πλαίσια του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας με τίτλο “Υγιεινές Συνήθειες και Ποιότητα Ζωής”.Την περασμένη εβδομάδα επισκεφθήκαμε το νοσοκομείο και ενημερωθήκαμε για το άγχος και τη διαχείρισή του από τον ψυχολόγο κ.Κ.Βαταμίδη, τον οποίο ευχαριστούμε για την πολύ όμορφη και μεστή διάλεξη καθώς και για τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε.Επίσης ευχαριστούμε το Διευθυντή της Ψυχιατρικής Κλινικής κ.Χ.Βαϊόπουλο, που μας επέτρεψε την επίσκεψη καθώς και όλες τις γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό για την εγκάρδεια φιλοξενία.

Τις ευχαριστίες μας όμως εκφράζουμε και στο Διευθυντή του Εκκλησιαστικού Λυκείου πατέρα Στέφανο που μας δέχθηκε με ευγένεια και καλοσύνη στο χώρο του σχολείου, στο οποίο μεταβήκαμε πεζή θαυμάζοντας το φυσικό περιβάλλον.Τέλος θα ήταν μεγάλη μας παράλειψη αν δεν ευχαριστήσουμε τον πατέρα Σωφρόνιο για τη γεμάτη νόημα εισήγησή του σχετικά με την αγάπη του Θεού, που δίνει πραγματικό νόημα και ποιότητα στη ζωή του ανθρώπου ιδιαίτερα στις μέρες μας και οδηγεί σε αληθινή ευτυχία,ολοκλήρωση και προσωπική ισορροπία.

Αυτή η εργασία έχει άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά δημιουργού4.0.