Τα βήματα του χορού

Μετά το «βασικό μέρος» του χορού,ακολουθούν η μουσική και οι ποικιλίες!
Καλαματιανό χορεύει ολόκληρος ο ελληνισμός, εντός κι εκτός των συνόρων