Το ταξίδι της εκπαιδευτικής περιπλάνησης είναι μακρύ και δύσκολο για εκπαιδευτικούς και μαθητές.Μπορεί να μη φτάσουμε στην Ιθάκη , θα μας μείνει όμως το ταξίδι …