Περιεχόμενο του Ιστολογίου

Αυτό το Ιστολόγιο δημιουργήθηκε το 2011, στο πλαίσιο ενός Περιβαλλοντικού Προγράμματος που είχα εκπονήσει με τους μαθητές μου τη σχολική χρονιά 2010-2011 με τίτλο Μικρές Ιστορίες από την Επιστήμη. Συνεχίστηκε με το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας  » Σερφάρω… Ασφαλώς»

Στόχος ήταν αφενός να κινητοποιηθούν οι μαθητές στην αναζήτηση πληροφοριών σε αξιόπιστες πηγές και αφετέρου να τις μοιράζονται.

Συγγενικό Ιστολόγιο https://olympiasciencestories.blogspot.com/  καθώς και η ομάδα του Facebook Science Stories