Οι δευτερεύουσες προτάσεις

Στον λόγο χρησιμοποιούνται συχνά δευτερεύουσες προτάσεις, για να διευκρινιστεί ή να συμπληρωθεί το νόημα των κύριων προτάσεων. Η σύνδεση δευτερευουσών προτάσεων (ΔΠ) με κύριες (ΚΠ) (ή με άλλες δευτερεύουσες διαφορετικού είδους) ονομάζεται υποτακτική σύνδεση προτάσεων.

Από ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΟΛΓΑ 13 Δεκεμβρίου 2023 Δεν επιτρέπονται σχόλια