ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Περιοδικές κινήσεις: Οι κινήσεις που  επαναλαμβάνονται σε ίσα χρονικά  διαστήματα.

Παραδείγματα :

1) η κίνηση της Γης γύρω από τον Ήλιο που επαναλαμβάνεται κάθε έτος και  έχει  Τ=365 ημέρες.
2) Η κίνηση της Σελήνης γύρω από τη  Γη που έχει Τ=29,5 ημέρες.
3) Ο μυς της καρδιάς επίσης εκτελεί περιοδική κίνηση, όπως μπορεί να έχουμε δει σε ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα.
4) Έμβολο μηχανής κινείται μεταξύ των ακραίων θέσεων Α και Β, περνώντας από τη θέση ισορροπίας Ο.
Η κίνηση μιας κούνιας ή ενός γιο-γιο με την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν τριβές και αντιστάσεις και συνεπώς επαναλαμβάνονται σε ίσα χρονικά διαστήματα.

 

Όμως όλες οι περιοδικές κινήσεις όμοιες; …..Παρατηρήστε ότι η τροχιά της Γης είναι κλειστή, δεν έχει  ακραία σημεία, ενώ το γιο‐γιο κινείται μεταξύ δύο  ακραίων θέσεων ακραίων θέσεων.

 Συνεπώς διακρίνουμε μία κατηγορία, στην  οποία ένα αντικείμενο κινείται ανάμεσα σε δύο ακραίες θέσεις και θα την λέμε Ταλαντώση. Π.χ  τέτοιας κίνησης είναι το εκκρεμές, η κούνια, τα ελατήρια με μάζες.

Ταλαντώσεις= Οι περιοδικές κινήσεις όπου ένα  αντικείμενο κινείται ανάμεσα σε δύο ακραίες θέσεις.

Ταλάντωση ελατηρίου…πατήστε στον παρακάτω σύνδεσο και παρατηρείστε την κίνηση  στο σχήμα…… όπου Θ.Ι η θέση ισορροπίας του πριν το βάλουμε σε κίνηση εμείς.

ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΜΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ
πλάτος Α – περίοδος T και συχνότητα f της ταλάντωσης

Ταλάντωση ελατηρίου…παρατηρείστε το σχήμα…… όπου Θ.Ι η θέση ισορροπίας του πριν το βάλουμε σε κίνηση εμείς.

Οι -Α και Α στο σχήμα είναι οι ακραίες θέσεις εκατέρωθεν της θέσεις ισορροπίας που η απόσταση από την θέση ισορροπίας ονομάζεται πλάτος ταλάντωσης: Α

Α= πλάτος ταλάντωσης δηλαδή η μέγιστη απομάκρυνση από τη θέση   ισορροπίας εκατέρωθεν.

Μονάδα στο S.I : 1m

Αν χρονομετρήσετε πόσο θέλει να πάει από -Α σε Α και πάλι σε -Α ( δηλαδή να κάνει μια πλήρη ταλάντωση) θα βρείτε ότι ο χρόνος είναι σταθερά πάντα ο ίδιος (φυσικά μιλάμε για ιδανικές συνθήκες χωρίς τριβές)και τον χρόνο αυτό τον αποκαλούμε περίοδο Τ. Μετρείστε το χρησιμοποιώντας το χρονόμετρο του κινητού σας και παρατηρείστε ότι ο χρόνος στον οποίο επαναλαμβάνεται μία πλήρη ταλάντωση είναι πάντα ο ίδιος.

Τ = περίοδος  ταλάντωσης ονομάζεται ο χρόνος μιας πλήρους ταλάντωσης (Τ).

Μονάδα στο S.I:1sec

Συχνότητα (f=Ν/t)  

 : ο αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων (Ν) που εκτελεί το σώμα σε  χρονικό διάστημα Δt προς το  αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Μονάδα στο S.I: 1/sec = Hz (Hertz).

Συχνότητα= αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων (Ν)/ χρονικό διάστημα( t) f=Ν/t f=1/Τ. όπου Τ η περίοδος

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

https://blogs.sch.gr/mtolanoudis/2015/03/12/%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B6%CF%89%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%85/#.XIBP4ogzZPY

θεματικες ενότητες

Τα χαρακτηριστικά των οργανισμών-του ανθρώπου

Τι είναι και πως λειτουργεί το Κύτταρο: η μονάδα της ζωής

Πως εξασφαλίζεται η διατήρηση και η συνέχεια της ζωής( Το γενετικό υλικό , αντιγραφή του DNA, κυτταρικής διαίρεση κληρονομικότητα, μεταλλάξεις),

Διατροφή μεταβολισμός

Αναπαραγωγή- Κύηση -Ασθένειες- θανατος

Προσαρμογές-Αλληλεπιδράσεις  μεταξύ των οργανισμών

φύλλα εργασίας και ασκήσεις για πυκνότηταΛήψη αρχείου

 

Διαχωρισμός μιγμάτων

Φυγοκεντρικός διαχωρισμός

Διαχωρισμός με μαγνήτιση

Διαχωρισμός αιθανόλης από νερό

Διαχωρισμός χρωστικών με χρωματογραφία χάρτου

Διαχωρισμός μίγματος με απόχυση

 

Διαχωρισμός μίγματος με διήθηση

εκχύλιση

 

Μετάλλαξη του DNA

Άνθρωποι και ραδιενέργεια

Ευεργετικές μεταλλάξεις

Μέντελ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ & Κλιματικές Αλλαγές

ΦΑΓΩΚΥΤΤΑΡΩΣΗ

ΤΟ ΜΥΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Μηχανισμός Ειδικής Άμυνας & Μη Ειδικής άμυνας