φύλλα εργασίας και ασκήσεις για πυκνότηταΛήψη αρχείου

 

Διαχωρισμός μιγμάτων

Φυγοκεντρικός διαχωρισμός

Διαχωρισμός με μαγνήτιση

Διαχωρισμός αιθανόλης από νερό

Διαχωρισμός χρωστικών με χρωματογραφία χάρτου

Διαχωρισμός μίγματος με απόχυση

 

Διαχωρισμός μίγματος με διήθηση

εκχύλιση

 

Μετάλλαξη του DNA

Άνθρωποι και ραδιενέργεια

Ευεργετικές μεταλλάξεις

Μέντελ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ & Κλιματικές Αλλαγές

ΦΑΓΩΚΥΤΤΑΡΩΣΗ

ΤΟ ΜΥΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Μηχανισμός Ειδικής Άμυνας & Μη Ειδικής άμυνας

ΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ

 

 

Βραχυκύκλωμα & ασφάλεια

 

Βραχυκύκλωμα είναι το κοντό ( βραχύ) κύκλωμα. Το ρεύμα περνά από τον πιο σύντομο δρόμο , δηλαδή από το καλώδιο που έχουμε συνδέσει ενδιάμεσα και έτσι το λαμπάκι σβήνει.
Το βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί ελεγχόμενα ή τυχαία. Το ελεγχόμενο βραχυκύκλωμα απενεργοποιεί μια συσκευή (αλλά αυτή διατηρεί ηλεκτρικό δυναμικό στα άκρα της). Το τυχαίο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί από φθορά, τεχνικό σφάλμα ή άλλους παράγοντες.

Στις πιο ανώδυνες περιπτώσεις βραχυκυκλώματος, αδειάζει γρήγορα η μπαταρία (αυτές οι μικρές σπιθούλες! …) και σταδιακά υπερθερμαίνεται η μπαταρία με κίνδυνο να σκάσει.
Σε χειρότερες περιπτώσεις (π.χ. αν αντί της πλακέ μπαταρίας των 4,5V είχαμε μια μπαταρία αυτοκινήτου) υπερθερμαίνεται σχεδόν αμέσως το καλώδιο και σου καίει τα χέρια ή παίρνει φωτιά η μόνωση.

Η ηλεκτρική ασφάλεια είναι ένας ηλεκτρικός διακόπτης, ο οποίος παρεμβάλλεται σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα με σκοπό να το προστατεύσει από τις ζημίες που θα προκληθούν από την υπερφόρτωσή του ή κάποιο βραχυκύκλωμα.

 

Ασκήσεις:

1)Μία μπαταρία ΑΑ γράφει επάνω της 1,5V. Συνδέουμε τους πόλους της με βολτόμετρο και βλέπουμε την ένδειξη. Ποια από τις παρακάτω τιμές της τάσης είναι αδύνατον το βολτόμετρο να δείξει;

α)  0,8V

β)   1,2V

γ)   1,5V

δ)    2V

2) Επίλεξε τη σωστή πρόταση. Ανοιχτό κύκλωμα ονομάζουμε το κύκλωμα στο οποίο:

α) Δεν περνάει ρεύμα.

β) Περνάει ρεύμα.

γ) Είναι αναμμένο το φως.

δ) Δεν υπάρχει μπαταρία.

3)Τι συμβαίνει σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα που παθαίνει βραχυκύκλωμα; Γιατί είναι επικίνδυνο;

4)Έχεις την μπαταρία των 9 V και το καλώδιο. Με ποιον τρόπο μπορείς να δημιουργήσεις βραχυκύκλωμα;

5) Σε όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπάρχουν ασφάλειες. Γιατί; Η ασφάλεια της εικόνας ονομάζεται ασφάλεια τήξης. Πάνω της γράφει 35Α. Μπορείς να βρεις γιατί την ονομάζουμε έτσι και γιατί γράφει επάνω της 35Α;

  1. 6)Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;                                                                                                     α)Μία μπαταρία μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα ηλεκρικά στοιχεία.                                                                                                 β)Τα βολτ (δηλ. η τάση) του ηλεκτρικού στοιχείου είναι περισσότερα από τα βολτ της μπαταρίας.                                                                       γ)Τα ηλεκρικά στοιχεία είναι ηλεκτρικές πηγές.                                                                                                                                                      δ)Για να λειτουργήσει ένα ηλεκτρικό στοιχείο πρέπει να το συνδέσουμε σε μπαταρία.                                                                                             7)Επίλεξε τη σωστή απάντηση. Όταν αγοράζεις μία κοινή μπαταρία του εμπορίου για να τη χρησιμοποιήσεις σε μία συσκευή σου κοιτάς οπωσδήποτε τα εξής δύο χαρακτηριστικά.
    1. Τη διάρκεια ζωής και την τιμή της.
    2. Το μέγεθος της μπαταρίας και τη τάση της.
    3. Το μέγεθος της μπαταρίας και το ρεύμα που δίνει.
    4. Την τάση και το ρεύμα που δίνει.