Εγκαταστάσεις ψύξης

Το μάθημα ‘Εγκαταστάσεις Ψύξης’ της Γ τάξης ΕΠΑ.Λ στην ειδικότητα Ψυκτικών εγκαταστάσεων και Κλιματισμού περιλαμβάνει τα Κεφάλαια που αναφέρονται παρακάτω. Στο κεφάλαιο 1 αναφέρονται οι πρώτες εισαγωγικές γνώσεις στη θεωρία της Ψύξης.

Το Κεφάλαιο 2 αποτελεί την ύλη στο μάθημα ειδικότητας ‘Συμπιεστές’

Τα κεφάλαια 3 ως 6 καλύπτουν την εξεταστέα ύλη για τις Πανελλαδικές εξετάσεις

Πατήστε στο πεδίο που σας ενδιαφέρει για να δείτε τις αντίστοιχες σημειώσεις.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι σημειώσεις αυτές αποτελούν μια κωδικοποιημένη περίληψη του σχολικού βιβλίου.

Κεφ 1 Εισαγωγή στην ψύξη

Ψύξη και ψυκτικά μέσα

Ο ψυκτικός κύκλος και το διάγραμμα Mollier (P-h)

Η λειτουργία της ψυκτικής διάταξης – Ο ψυκτικός κύκλος στο διάγραμμα P-h

Κεφ 2 Συμπιεστές: εμβολοφόροι, περιστροφικοί, φυγοκεντικοί, σπειροειδείς, κοχλιωτοί
Κεφ 3 Συμπυκνωτές
Κεφ 4 Πύργοι ψύξης
Κεφ 5 Εκτονωτικές διατάξεις: Τριχοειδείς σωλήνες, βαλβίδες με φλοτέρ, θερμοστατικές  βαλβίδες
Κεφ 6 Εξατμιστές

Οι παραπάνω σημειώσεις ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο για τους μαθητές του τμήματος. Δείτε παρακάτω μια μικρή συλλογή φωτογραφιών από  εργασίες των μαθητών στο εργαστήριο του Μηχανολογικού τομέα.

Δημοσιεύθηκε στην Μαθήματα Γ ΕΠΑ.Λ Ψυκτικών και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.