Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών 2011

Πως μετακινήθηκαν οι εκπαιδευτικοί της ΔΕ Ν. Αχαΐας

Μέχρι την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2011

Με το τέλος του έτος θα πρέπει να έχουμε γνώση σχετικά με τις μετακινήσεις των εκπαιδευτικών  για να γνωρίζουμε:

 1. Ποιοί εκπαιδευτικοί ήρθαν στο σχολείο σας με οργανική ή προσωρινή θέση από σχολείο  του Ν. Αχαΐας έτσι ώστε να ομαδοποιηθούν οι  μισθοδοτικές καταστάσεις ανά σχολείο
 2. Ποιοί εκπαιδευτικοί έφυγαν από το σχολείο σας με μετάθεση σε άλλο ΠΥΣΔΕ έτσι ώστε να φτιάξουμε Φύλλα Διακοπής Μισθοδοσίας
 3. Ποιοί εκπαιδευτικοί ήρθαν στο σχολείο σας με οργανική ή προσωρινή θέση από σχολείο με μετάθεση από άλλο ΠΥΣΔΕ έτσι ώστε να έχουμε στοιχεία για έναρξη μισθοδοσίας τους.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να μας δηλώσετε στοιχεία για  τις παρακάτω περιπτώσεις εκπαιδευτικών:


ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1
Αν έχετε Εκπαιδευτικούς με προσωρινή ή οργανική θέση  που ήρθαν  στο σχολειό σας, από σχολεία εντός του ΠΥΣΔΕ Ν. Αχαΐας (μετακινήθηκαν από σχολείο σε σχολείο του Ν. Αχαΐας), θα πρέπει να συμπληρώσετε στην online φόρμα ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1 (Μενού: Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Online στο site της μηχανοργάνωσης), τα στοιχεία που σας ζητάμε για κάθε εκπαιδευτικό. Για τους εκπαιδευτικούς αυτής της περίπτωσης δεν δηλώνετε η τράπεζα μισθοδοσίας και το ΙΒΑΝ (τα στοιχεία αυτά υπάρχουν) εκτός αν κάποιος επιθυμεί να αλλάξει τράπεζα

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2
Αν έχετε Εκπαιδευτικούς που μετατέθηκαν από το σχολείο σας σε άλλο ΠΥΣΔΕ, θα πρέπει να συμπληρώσετε την online φόρμα ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ– ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2 (Μενού: Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Online) από το site της μηχανοργάνωσης προκειμένου να φτιάξουμε τα φύλλα διακοπής μισθοδοσίας. Για τους εκπαιδευτικούς αυτής της περίπτωσης δεν δηλώνετε η τράπεζα μισθοδοσίας και το ΙΒΑΝ.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3
Αν έχετε Εκπαιδευτικούς με προσωρινή ή οργανική θέση  που ήρθαν  στο σχολείο σας από άλλο ΠΥΣΔΕ με μετάθεση

 1. Θα πρέπει να συμπληρώσετε την online φόρμα ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3 (Μενού: Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Online) από το site της μηχανοργάνωσης
 2. Θα αποστείλετε στη Μηχανοργάνωση με αλληλογραφία τα παρακάτω έντυπα για κάθε εκπαιδευτικό :
  1. Φωτοτυπία του Φύλλου Διακοπής Μισθοδοσίας που σας έχει αποστείλει ο  φορέας που μισθοδοτούσε. Το πρωτότυπο φύλλο Διακοπής θα διατηρηθεί στο αρχείο του σχολείου σας
  2. Το έντυπο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ.xls υπογεγραμμένο από το Διευθυντή του Σχολείου (το έντυπο υπάρχει στο site της Μηχανοργάνωσης..
  3. Αναλυτικά στοιχεία για τα Δάνεια (Φορέας Δανείου, Αρ, Λογαριασμού, έναρξη,  Λήξη, Ποσό Δόσης) συμπληρώνοντας την Online Φόρμα (ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΘΕΣΗ).

Τα παραπάνω στοιχεία (1,2,3) που αφορούν τους εκπαιδευτικούς από έχουν έρθει με μετάθεση από άλλο ΠΥΣΔΕ πρέπει να έχουν έρθει στη Μηχανοργάνωση το αργότερο μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου έτσι ώστε να μπορέσουμε να τους βάλουμε στη μισθοδοσία του Ιανουαρίου 2012


ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ:

 1. Κανένα Σχολείο δεν εκδίδει Φύλλα Διακοπής
 2. Όλα τα στοιχεία και τα για τις τρεις κατηγορίες εκπαιδευτικών πρέπει να έχουν καταχωριστεί στις  αντίστοιχες online φόρμες μέχρι τη Παρασκευή  11 Νοεμβρίου
 3. Παρακαλούμε να μελετήσετε με ιδιαίτερη προσοχή τη διαδικασία και τις οδηγίες που δίνονται στις online φόρμες προκειμένου να μην γίνουν λανθασμένες καταχωρήσεις.


ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2011-2012(Διαδικασία)

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ του Ν. ΑΧΑΪΑΣ(Οnline Φόρμα)

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΜΕ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ(Οnline Φόρμα)

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΜΕ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ(Οnline Φόρμα)

ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΘΕΣΗ (Οnline Φόρμα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ(Έντυπο)

.