Άρθρα με ετικέτα Κείμενο

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ-S@ferinternet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

FLL 2015-2016 TRASH TREK CHALLENGE

Το εγχειρίδιο χρήσης του προπονητή

Το βίντεο για Robot Game

Για περισσότερες πληροφορίες στο Trash Trek Challenge

,

Δεν υπάρχουν σχόλια

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ-S@ferinternet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια

SAFERINTERNET ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Εξελληνισμός και Διδακτική Αξιοποίηση Εκπαιδευτικού Προγραμματιστικού Περιβάλλοντος Scratch

Δεν υπάρχουν σχόλια

6ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

afisa250

Θεματικές Ζώνες Gameland – Roboland

Πρόγραμμα Κεντρικής Σκηνής

Πρόγραμμα Ηλεκτρονικών Πόστερ

Δεν υπάρχουν σχόλια