Άρθρα κατηγορίας LEGO

6o ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

6o ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια

USER GUIDE LEGO MINDSTORMS EV3

u

Δεν υπάρχουν σχόλια

LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV3

Δεν υπάρχουν σχόλια

LEGO MINDSTORMS EV3 DATA LOGGING

Δεν υπάρχουν σχόλια

Getting Started Programming The LEGO Mindstorms EV3 Motor Blocks

Δεν υπάρχουν σχόλια

Getting Started With The LEGO Mindstorms EV3 Touch Sensors

Δεν υπάρχουν σχόλια

Getting Started With The LEGO Mindstorms EV3 Ultrasonic Sensor

Δεν υπάρχουν σχόλια

Getting Started With The LEGO Mindstorms EV3 Color Sensor

Δεν υπάρχουν σχόλια

Getting Started With The LEGO Mindstorms EV3 Gyro Sensor

Δεν υπάρχουν σχόλια

Lego Mindstorms ev3 vs nxt 2.0 Differences

Δεν υπάρχουν σχόλια