Άρθρα κατηγορίας 6o ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Παρουσίαση των 19Robogators για τον διαγωνισμό FLL

Δεν υπάρχουν σχόλια

Το video των 19Robogators για τον διαγωνισμό FLL

Διαβάστε την συνέχεια »

Δεν υπάρχουν σχόλια

6ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

afisa250

Θεματικές Ζώνες Gameland – Roboland

Πρόγραμμα Κεντρικής Σκηνής

Πρόγραμμα Ηλεκτρονικών Πόστερ

Δεν υπάρχουν σχόλια