Άρθρα κατηγορίας ΚΣΕ

Web 2.0 εργαλεία στην εκπαίδευση

Δεν υπάρχουν σχόλια

Moodle

Δεν υπάρχουν σχόλια

Πρακτικά Ημερίδας «Η Πληροφορική στην εποχή του Νέου Σχολείου» ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια

Eπιμορφωτικό Yλικό του Γενικού Μέρους της επιμόρφωσης β΄επιπέδου ΠΕ19/20

Δεν υπάρχουν σχόλια