Άρθρα κατηγορίας ΔΙΑΦΟΡΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Moodle στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Δεν υπάρχουν σχόλια

Επιμορφωτικό Υλικό ΤΠΕ για ΕΑΕΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Ώρα κώδικα

Συμμετάσχετε στην  Ώρα του Κώδικα   8-14 Δεκεμβρίου, 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Parallaxi

Νοέμβριος 2014 – Παράλλαξη

Δεν υπάρχουν σχόλια

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Women of the digital age

Δεν υπάρχουν σχόλια

INFORMATION

The Guardian /  Edinburg International Book Festival

James Gleick on information and communication – video

THE INFORMATION

Δεν υπάρχουν σχόλια

Top 100 Tools for Learning 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια

ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΣ ΚΑΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια