Άρθρα σχετικά με Οκτώβριος 2016

LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV3

Δεν υπάρχουν σχόλια

FLL 2016-2017 ANIMAL ALLIES CHALLENGE

ΘΕΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΥΛΩΝ

4dogs School Presentation

FIRST LEGO LEAGUE (FLL)

Οδηγός για Animal Allies Challenge

Challenge Updates : animal-allies-challenge-updates

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Βιβλίο Πληροφορικής Γ’ Λυκείου

Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον

Δεν υπάρχουν σχόλια