Άρθρα σχετικά με 26 Δεκεμβρίου 2014

Moodle

Δεν υπάρχουν σχόλια

Πρακτικά Ημερίδας «Η Πληροφορική στην εποχή του Νέου Σχολείου» ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια

Eπιμορφωτικό Yλικό του Γενικού Μέρους της επιμόρφωσης β΄επιπέδου ΠΕ19/20

Δεν υπάρχουν σχόλια

Επιμορφωτικό Υλικό ΤΠΕ για ΕΑΕΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Senario απλής και σύνθετης δομής επιλογής

Δεν υπάρχουν σχόλια

Διδακτικό Σενάριο για δομή επανάληψης στο Scratch

Δεν υπάρχουν σχόλια